Banner

Mirjam Virtanen väitteli kasvatustieteen tohtoriksi vuonna 2013. Luokanopettajana hän on toiminut pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa kerryttäen monipuolista työkokemusta erilaisissa opetustehtävissä. Kansainvälistä työkokemusta hänelle on kertynyt 9 vuoden ajalta Tansaniassa ja Keniassa, jossa hän toimi psykososiaalisen tuen alueellisena neuvonantajana. Tällä hetkellä Virtanen toimii Turun normaalikoulun perusopetuksen vararehtorina.

Asiantuntijuus:

Virtanen tarjoaa koulutusta, jonka tavoitteena on edistää emotionaalista osaamista kouluyhteisöissä. Tunneäly ja tunneälytaidot ovat keskeinen osa niin opettajien kuin esimiesten ammattitaitoa. Emotionaalisen osaamisen tarve korostuu kouluyhteisössä mm. konflikti- ja ristiriitatilanteissa. Ammattitaidon ylläpitämisen ja työssä jaksamisen kannalta tunteiden tiedostaminen ja niiden hallinta korostuu.

Mirjam Virtasen väitöskirja tarkasteli opettajien emotionaalista osaamista. Työssä sovellettiin johtajuuden tunneälymallia luokanopettajista koostuvaan aineistoon. Virtanen tutki työssään luokanopettajien tunneälytaitoja ja niiden tärkeyttä niin opettajan työssä kuin esimiestyössä. .

Vuonna 2015 Virtaselta ilmestyi opettajille suunnattu ammattikirja "Kuusi askelta tunnetaitajaksi". Kirjassaan Virtanen esittää tutkimustietoon perustuen emotionaalista osaamista tukevan kehittävän mallin, joka on kehitetty tukemaan opettajan emotionaalista osaamista.

Ydinosaaminen:

Emotionaalinen osaaminen, tunneäly ja tunneälytaidot, opettajien emotionaalinen kompetenssi, tunneälytaidot esimiehen ihmissuhdejohtamisessa.

     

http://www.messukeskus.com/Sites1/Educa/Kavijat/Ohjelma/pe251/Sivut/Luotain.aspx

Tunneälyn taitaja selvittää monimutkaisetkin tilanteet

http://www.eoppimiskeskus.fi/avo/itemlist/tag/Mirjam%20Virtanen

Mirjam

Lataa väitöstutkimus

Lataa väitöstutkimus

Linkki tunneälykirjaan

Tilaa: Emotionaalisen osaamisen kehittämismalli opettajalle -kirja