Banner3
 

 

 

 

Tunneälytaidot koettaan esimiestyön kannalta hyvin tärkeiksi. Ihmisten johtaminen edellyttää rehtorilta tunneälytaitoja, sillä kohdatessaan opettajan, rehtori kohtaa samalla myös tuntevan ihmisen. Ellei johtaja tunnista tai erittele omia tunteitaan ei hän pysty siihen myöskään alaistensa suhteen.

Rehtorin tärkein esimiestaito on hallita konflikteja. Merkillepantavaa kuitenkin on, että tutkimusten mukaan opettajat ovat tyytymättömimpiä juuri rehtoreiden kykyyn hallita konflikteja. Konfliktihallintataito olisi keskeisessä asemassa edistettäessä opettajien luottamusta esimieheen. Esimiehen odotetaan myös pysyvän rauhallisena ja hallitsevansa ajatuksensa niin stressi kuin kriisitilanteissa sekä pysyä tyynenä hankalissa tilanteissa. Itsekontrollitaitoa edellytetään etenkin esimiehiltä.

 

Koulutuksen sisältö

 

Johtamisen tunneäly

Esimies- tunne alaisesi tunneälytaidot

Millainen on emotionaalisesti kompetentti opettaja?

Mitkä tunneälytaidot ovat tärkeitä opettajan työssä?

Mitä tunneälyn esimiestaitoja opettaja pitää tärkeänä?

Tunneälytaitojen kehittäminen