Banner 1
 

 

benjamin 1 benjamin 2

 

Haasteellisessa työtodellisuudessa tarvitaan emotionaalista osaamista. Omien tunteiden tiedostaminen sekä niiden hallitseminen nousee yhä tärkeämmäksi valmiudeksi.

Tunneäly tarkoittaa kykyä tiedostaa omia tunteita ja hallita niitä niin itsessä kuin muissa ihmissuhteissa. Keskeistä on tunteisiin liittyvien tietojen ja taitojen hyödyntäminen omassa työssä.