Koulutukset rakennetaan asiakkaan tarpeista lähtevällä koulutuksella ja konsultoinnilla. Koulutusten pituus voi vaihdella tunnin luennoista puolen päivän, päivän tai useammankin päivän vuorovaikutteisiin koulutuksiin ja valmennuksiin. Koulutusten tarkempi sisältö, toteutustapa ja painotukset sovitaan asiakkaan ja kohderyhmän tarpeiden pohjalta.

Koulutuksia tarjotaan seuraavissa aiheissa:

Opettajien tunneälytaidot:

 • Opettajaemotionaalinen kompetenssi ammattitaidon tarkastelussa
 • Olen pätevä, mutta olenko kykenevä?
 • Opettajan emotionaalinen valmius: tunneäly ja tunneälytaidot
 • Emotionaalisesti kompetentti opettaja
 • Tunneälytaitojen tärkeys opettajan työssä
 • Tunneälytaitojen kehittäminen

Esimiesten tunneälytaidot:

 • Johtamisen tunneäly
 • Esimies- tunne alaisesi tunneälytaidot
 • Millainen on emotionaalisesti kompetentti opettaja?
 • Mitkä tunneälytaidot ovat tärkeitä opettajan työssä?
 • Mitä tunneälyn esimiestaitoja opettaja pitää tärkeänä?
 • Tunneälytaitojen kehittäminen