Banner 2
 
   

 

Opettajan

 

Opettaja painii yhä herkemmin oman riittämättömyytensä ja työn rajallisuuden kanssa ja tehokkuuden hintana ovat työn uuvuttamat opettajat. Opettajan työ on käynyt yhä haasteellisemmaksi ja siitä selviäminen edellyttää erilaisia tietoja ja taitoja kuin aiemmin. Opettajan tulee kyetä työtehtäviin liittyviä tunteitaan, sillä energiaa syövät tunteet lisäävät opettajan tunnekuormaa. Työkykynsä säilyttämiseksi opettajan tulisi kyetä tunnistamaan tunteensa sekä kuunnella itseään ja jaksamistaan liiallisen työuupumuksen välttämiseksi.

Opettajan ammatillisessa kasvussa on tärkeä tunnistaa tunteiden merkitys, sillä ne voivat muodostaa joko kehittymisen muutosvoiman tai esteen. Opettajilla on tarve kehittää omia tunneälytaitojaan, sillä opettajat arvioivat omat tunneälytaitonsa alhaisimmiksi suhteessa niiden koettuun tärkeyteen opettajan työssä. Tämä kertoo, että tunneälytaidot koetaan tärkeämmäksi kuin niiden taso opettajilla todellisuudessa on.

 

Koulutuksen sisältö

Opettajan emotionaalinen kompetenssi ammattitaidon tarkastelussa

Olen pätevä, mutta olenko kykenevä?

Opettajan emotionaalinen valmius: tunneäly ja tunneälytaidot

Emotionaalisesti kompetentti opettaja

Tunneälytaitojen tärkeys opettajan työssä

Tunneälytaitojen kehittäminen